Menu

../VÝUKA/z

z >>> zákon č. 361/2000sb."


Řízení motorových vozidel - Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilostí k řízení motorových vozidel se rozumí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel.

Podle třetího odstavce § 82 zákon č. 361/2000sb., musí držitel řidičského oprávnění tuto podmínku (kromě dalších) splňovat po celou dobu držení řidičského oprávnění.


Kdo tedy NEmůže řídit motorová vozidla?

Ten kdo:

 • se potýká s nemocemi, vadami, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel (např. Epileptici, ...)
 • má poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách
 • kdo používá léčiva, která mají vliv na rozhodování a prostorovou orientaci

 • |vydáno: 19. ledna 2015 |zobrazeno: 2344x|

  Příbuzné:

  § 40a) - jízda v zimním období
  §125c 1a3)technicky nezpůsobil...
  §040a) - jízda v zimním období...
  §083 - Věk...
  §084 - Zdravotní způsobilost
  ZOBRAZENO
  §019 1) Bezpečná vzdálenost
  §018 1) Rychlost jízdy
  §018 5) Řidič nesmí
  §019 1) Bezpečná vzdálenost
  §005 1-b) Věnování se řízení
  §005 1-a) Způsobilost vozidla
  §040a - jízda v zimním období
  §005 1-l) Reflexní prvky
  §056 8) Útvar chodců
  §026 3) výstražný trojúhelník
  §034 8) označení nepojízdného vozidla