Menu

../VÝUKA/z

z >>> z��kon ��. 361/2000sb."


Řízení motorových vozidel - Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilostí k řízení motorových vozidel se rozumí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel.

Podle třetího odstavce § 82 zákon č. 361/2000sb., musí držitel řidičského oprávnění tuto podmínku (kromě dalších) splňovat po celou dobu držení řidičského oprávnění.


Kdo tedy NEmůže řídit motorová vozidla?

Ten kdo:

  • se potýká s nemocemi, vadami, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel (např. Epileptici, ...)
  • má poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách
  • kdo používá léčiva, která mají vliv na rozhodování a prostorovou orientaci

  • |vydáno: 19. ledna 2015 |zobrazeno: 57x|

    Příbuzné: